Templates — Popular

Start your projects with quality LaTeX templates for journals, CVs, resumes, papers, presentations, assignments, letters, project reports, and more. Search or browse below.

Tech Girls
Tech Girls
Tech Girls Business Plan
Jenine Beekhuyzen
Exercices Computational stats
Exercices Computational stats
ENSAE Assignment Title Page LaTeX Template Version 1.0 (27/12/12) This template has been downloaded from: http://www.LaTeXTemplates.com Original author: WikiBooks Modified by Julien Perrin to fit ENSAE License: LaTeX Project Public License 1.3c
Julien Perrin
MVGL report
MVGL report
This template is designed to be used as internal reports format in the MVGL lab at Koc University (see more here: https://mvgl.ku.edu.tr).
Tugtekin Turan
TOPtesi template
TOPtesi template
This template contains the toptesi class files, v 6.2.04 with the sample tesi-example.tex file.
Clau­dio Bec­cari
Pico Presentation template
Pico Presentation template
From https://egu2018.eu/PICO_how-to_guide_to_PICO.pdf Abstracted and templated by Brian Ballsun-Stanton, Macquarie University. Original template by https://github.com/snowtechblog/pico-latex-presentation by Anselm Köhler
Brian Ballsun-Stanton, Anselm Köhler
Tarea MFM II
Tarea MFM II
Plantilla para tareas de mfm II
AntonY eMeSe
Študentska konferenca ŠTeKam
Študentska konferenca ŠTeKam
Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani organizira študentsko tehniško konferenco ŠTeKam. Namenjena je vsem študentom različnih smeri dodiplomskega in podiplomskega študija, ki želijo javnosti predstaviti svoja raziskovalna dela. To je predloga za oddajo prispevka.
Martin Česnik and Janko Slavič
Template UFABC - Dissertação
Template UFABC - Dissertação
Junção de templates de dissertação facilitando a vida do aluno de pós da UFABC Modelo LaTex para preparação do documento final de Dissertação de Mestrado
Yumi Ambriola
Assignment - template
Assignment - template
Template for assignments for the course 'introduction to research methods'
Barbara Plank