Templates — Czech

Templates tagged Czech

Show all Templates

Czech SOČ LaTeX template (unofficial)
Czech SOČ LaTeX template (unofficial)
Soctepmlate unofficial - SOČ = Středoškolská odborná činnost - Czech competition Author: Vojtěch Boček Edit by: Jaroslav Páral Source code: https://github.com/RoboticsBrno/soctemplate/ Base on: http://www.jcmm.cz/cz/sablona-soc.html License: CC BY 4.0
Vojtěch Boček, Jaroslav Páral
A Letter Template for CERIT at the Masaryk University in Brno
A Letter Template for CERIT at the Masaryk University in Brno
A template for muletter, a document class for the typesetting of letters at the Masaryk Univer­sity (Brno, Czech Repub­lic).
Vít Novotný
A Letter Template for the Central Management Structure of the Ceitec Project at the Masaryk University in Brno
A Letter Template for the Central Management Structure of the Ceitec Project at the Masaryk University in Brno
A template for muletter, a document class for the typesetting of letters at the Masaryk Univer­sity (Brno, Czech Repub­lic).
Vít Novotný
A Letter Template for the Central European Institute of Technology at the Masaryk University in Brno
A Letter Template for the Central European Institute of Technology at the Masaryk University in Brno
A template for muletter, a document class for the typesetting of letters at the Masaryk Univer­sity (Brno, Czech Repub­lic).
Vít Novotný
Palacký University, Faculty of  Science - Thesis teplate
Palacký University, Faculty of Science - Thesis teplate
Ukázkový text a dokumentace stylu pro text závěrečné (bakalářské a diplomové) práce na KI PřF UP v Olomouci Copyright (C) 2012 Martin Rotter, <rotter.martinos@gmail.com> Copyright (C) 2014 Jan Outrata, <jan.outrata@upol.cz>
Martin Rotter, Jan Outrata
Ukázková prezentace
Ukázková prezentace
Volba vzhledu prezentace. Pro další možnosti, barevná schémata a použité fonty, navštivte: http://deic.uab.es/~iblanes/beamer_gallery/index_by_theme.html
Miroslava
FIT BUT thesis template 2019
FIT BUT thesis template 2019
Template of a Bachelor's or Master's thesis on Faculty of Information Technology, Brno University of Technology.
Zdeněk Vašíček, Michal Bidlo, Jaroslav Dytrych, Bohuslav Křena, Adam Herout, Aneta Helešicová
A Beamer Theme for the C4e Project
A Beamer Theme for the C4e Project
This is an official presentation template for the C4e project, suitable for Czech and English, and for aspect ratios 4:3 and 16:9.
Vít Novotný, Aleš Křenek, Martin Drašar
Thesis FIS, University of Economics, Prague
Thesis FIS, University of Economics, Prague
Thesis template for Bachelor's or Master's thesis, Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics, Prague. Šablona pro bakalářské a diplomové prace, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze.
Vilém Sklenák

Related Tags

Formal LetterHomework AssignmentInternational LanguagesMathUniversityPhysicsNewsletterSource Code ListingGetting StartedProject / Lab ReportBookPresentationThesisBeamerLecture NotesMasaryk UniversityUniverzita Palackého v Olomouci (Palacký University Olomouc)Czech University of Life SciencesUniversity of Economics, PragueBrno University of Technology