Tampereen teknillisen yliopiston opinnäytepohja

Author
Timo Kalliomäki
License
LaTeX Project Public License 1.3c
Abstract
Tämä on pohja TTY:n opinnäytteille, joka perustuu vuoden 2017 päivitettyyn versioon vuoden 2014 opinnäytetyön kirjoitusohjeesta sekä siitä tehtyyn Word-mallineeseen. Tämän pohjan esimerkkiasiakirja on kirjoitettu suomenkielisen kandidaatintyön muotoon, katso myös vastaava englanninkielisen diplomityön muotoon kirjoitettu. Molemmat pohjat käyttävät samaa asiakirjaluokkaa. Esimerkkiasiakirjan kommenteista käy ilmi, miten vaihtaa valintoja kuten kuvien numerointia tai viittaustyyliä.
Tampereen teknillisen yliopiston opinnäytepohja