Què és més gran?

Author
Salvi Solà
License
Creative Commons CC BY 4.0
Abstract

Demostrem que $A = 2^{7^{7^2}}$ és més [gran/petit] que $B = 7^{2^{2^7}}$ mitjançant un raonament explicat intuïtivament i fitant el valor d'un logaritme.

Què és més gran?